+48 609-414-581
biuro@dominiumlex.pl
al. Wojska Polskiego 2 (pasaż przy poczcie)
64-920 Piła

ZARZĄDZANIE

Serdecznie zapraszamy Zarządy Wspólnot , deweloperów , prywatnych właścicieli do bezpośredniego zapoznania się z naszą szczegółową ofertą .
Prawidłowo i racjonalnie działająca Wspólnota polega na zorganizowaniu sprawnego funkcjonowania nieruchomości i samofinansowania jej działalności.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie kompleksowego zarządzania/administrowania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, a w szczególności:

– administracja nieruchomością

– obsługa finansowo – księgowa

– obsługa techniczna

– profesjonalna obsługa prawna

Nasze atuty to:

* niezbędne doświadczenie:

– od 1998r. zarządzamy ok. 18 tys. m2 powierzchni Wspólnot Mieszkaniowych, osiedlem deweloperskim, dwoma wspólnotami garażowymi skupiającymi łącznie 210 właścicieli, pojedynczymi lokalami będącymi własnościami osób fizycznych;

– zatrudniamy własnych konserwatorów urządzeń wod.-kan. i elektr.

– firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i wspólnot mieszkaniowych

* współpraca ze sprawdzonymi firmami budowlano-instalatorskimi

– organizujemy bieżącą konserwację budynku w zakresie ustalonym ze Wspólnotą

– organizujemy całodobową obsługę w zakresie usuwania ewentualnych awarii

* profesjonalne oprogramowanie komputerowe do rozliczania wspólnot

– umożliwia bieżące rozliczenie właściciela i całej wspólnoty

– bieżąca rejestracja wszystkich zjawisk gospodarczych

– bieżąca kontrola zużycia mediów

* organizowanie przetargów na roboty remontowe

– uzyskanie najlepszych cen wykonawstwa robót budowlanych

Ceny za usługi podlegają indywidualnym kalkulacjom.